Elektroniczne Dzieniki Rządowe

ostatnia zmiana: 25.05.2011
 

Zgodnie z art. 26 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. Nr 17, poz. 95 z 2010r.) poniżej znajdują się elektroniczne dzienniki rządowe (Dziennik Ustaw i Monitor Polski) prezentowane na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji.

 

 Dziennik Ustaw

 

Monitor Polski

 

Dzienniki Urzędowe Województwa Mazowieckiego

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010