Harmonogram odbioru odpadów

ostatnia zmiana: 08.01.2020

Inne informacje

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Klauzula informacyjna

Uchwały

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Odbiór elektroodpadów

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH O OBOWIĄZKU WPISU DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 


Miejsca zagospodarowania odpadów w 2013 r.

Miejsca zagospodarowania odpadów w 2014 r.

Miejsca zagospodarowania odpadów w 2015 r.

Miejsca zagospodarowania odpadów w 2016 r.

Miejsca zagospodarowania odpadów w 2017 r.

Miejsca zagospodarowania odpadów w 2018 r.


ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2013 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2013 ROK - KOREKTA

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK - KOREKTA

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2015 ROK - KOREKTA

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2016 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2017 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2018 ROK


Poziomy osiągnięte przez gminę Leszno w 2013 r.

Poziomy osiągnięte przez gminę Leszno w 2013 r. - KOREKTA

Poziomy osiągnięte przez gminę Leszno w 2014 r.

Poziomy osiągnięte przez gminę Leszno w 2014 r. - KOREKTA

Poziomy osiągnięte przez gminę Leszno w 2015 r.

Poziomy osiągnięte przez gminę Leszno w 2015 r. - KOREKTA

Poziomy osiągnięte przez gminę Leszno w 2016 r.

Poziomy osiągnięte przez gminę Leszno w 2017 r.

Poziomy osiągnięte przez gminę Leszno w 2018 r.

 

Przedstawiamy harmonogramy odbioru odpadów na 2018/2019 rok. Harmonogramy w wersji papierowej będą dostarczane bezpośrednio do Mieszkańców.

 

Co wrzucamy do kolorowych worków? 

Papier, tworzywa sztuczne, metal – 120L

Wyrzucamy:

Makulatura i opakowania typu TETRA PACK, opakowania z tworzyw sztucznych  i folie, opakowania  metalowe po napojach i konserwach, drobny złom żelazny i metale kolorowe.

Nie wyrzucamy:

Zabrudzonego papieru, artykułów wykonanych z połączenia tworzyw z innymi materiałami, tworzyw piankowych i styropianu, worków i pojemników po środach chemicznych, wyrobów PCV, pojemników po smarach lakierach i farbach.

 

Szkło – 60L

Wyrzucamy:

Opakowania szklane bezbarwne i kolorowe tj. butelki, słoiki itp., wolne od zanieczyszczeń metalami i tworzywami sztucznymi.

Nie wyrzucamy:

Luster i szkła zbrojonego, fajansu i porcelany, zużytych żarówek, lamp jarzeniowych, stłuczki szklanej, szkła nietłukącego  się typu DURALEX, ARCOROC

 

Odpady biodegradowalne – 120L

Wyrzucamy:

Odpady biodegradowalne np. liście, chwasty, skoszona trawa, resztki jedzenia itp.

 

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest przy Urzędzie Gminy w Lesznie, al. Wojska Polskiego 21, czynny w godzinach 9:00 – 14:00 w okresie 1 listopada do 31 marca, w soboty  dwa razy w miesiącu – zgodnie z harmonogramem, a w okresie od 1 kwietnia do 31 października w każdą sobotę miesiąca.

 

W okresie od 1 grudnia do 30 kwietnia odpady ulegające biodegradacji będą odbierane jedynie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), w godzinach jego otwarcia.

 

Popiół będzie odbierany 1 raz w miesiącu w terminie od 1 listopada do 31 marca, od osób które zgłoszą konieczność odebrania popiołu. Zgłoszeń należy dokonywać  pod numerem (22) 725-80-05 wew. 109 w godzinach pracy urzędu  (co najmniej na dzień przed odbiorem do godziny 14:00). Odpad należy gromadzić w wytrzymałych workach, które mieszkańcy zapewniają sobie we własnym zakresie. Jednocześnie informujemy, że za budynkiem Urzędu Gminy w Lesznie znajduje się kontener na popiół, dostępny dla mieszkańców każdego dnia tygodnia, w terminie od 1 października do 31 marca.

 

Gabaryty zgłaszamy telefonicznie co najmniej na dzień przed odbiorem do godziny 14:00. Zgłoszeń dokonujemy pod numerem  (22) 725-80-05 wew. 109

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi(„podatek śmieciowy”) należy uiszczać bez wezwania, kwartalnie w następujących terminach:

za I kwartał  (tj. styczeń – marzec) do 15 marca

za II kwartał (tj. kwiecień – czerwiec) do 15 czerwca

za III kwartał (tj. lipiec – wrzesień) do 15 września

za IV kwartał (tj. październik – grudzień) do 15 grudnia

Mieszkańcy wystawiają pojemniki/worki z odpadami przed bramą/posesją lub pozostawiają w altance śmieciowej, do której musi być udostępnione wejście. Odpady będą odbierane od godz. 6:00.

 

Pracownicy firmy BYŚ nie mają prawa wchodzić na posesję. Odpady mogą zostać nieodebrane jeśli dostęp do posesji będzie utrudniony lub niemożliwy np. zastawiony lub nieodśnieżony podjazd.

 

Rejon 1 Czarnów, Gawartowa Wola, Powązki, Stelmachowo, Szadkówek, Trzciniec, Wilkowa Wieś, Korfowe

 

Cz. 1

 

Cz. 2

 

Rejon 2 Grabina, Kępiaste, Łubiec, Marianów, Roztoka, Szymanówek, Julinek, Julinek Hotel

 

Cz. 1

 

Cz. 2

 

Rejon 3 Feliksów, Grądki, Grądy, Plewniak, Podrochale, Towarzystwo Czarnów, Walentów, Wąsy Kolonia, Wąsy Wieś, Wilków

 

Cz. 1

 

Cz. 2

Rejon 4 LESZNO - Mickiewicza, Bohaterów Puszczy Kampinoskiej, Miłosza, Kochanowskiego, Słowackiego, Leśmiana, Leśna, Podleśna, Sochaczewska, Sosnowa, Lema, Żeromskiego, Strażacka, Szkolna,Tuwima, Broniewskiego, Fabryczna, Sienkiewicza, Polna, Inżynierska

Cz. 1

Cz. 2

Rejon 5 LESZNO - Aleja Wojska Polskiego, Błońska, Hercerska, Dobrzańskiego, Jaśminowa, Krótka, Księdza Raczkowskiego, Kwiatowa, Mariana, Marysieńki, Młynarska, Murarska, Otuliny, Parkowa, Partyzantów, Podchorążych, Podzaborówek, Reginy, Warszawska, Widokowa, Wrzosowa, Wspólna

Cz. 1

Cz. 2

Rejon 6 Zaborów, Leszno: Ogrodowa, Piekarska, Wąska, Sokołowska

Cz. 1

Cz. 2

Rejon 7 Zaborówek, Wiktorów

Cz. 1

Cz. 2

Rejon 8 Wólka, Wyględy

Cz. 1

Cz. 2

  

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010