Informator o powszechnej samoobronie ludności

ostatnia zmiana: 25.05.2011
 

SZANOWNY MIESZKAŃCU GMINY LESZNO !

Zapraszam do lektury krótkiego informatora o powszechnej samoobronie i obronie cywilnej. Przedstawiam w nim podstawowe informacje, propozycje i rady  dotyczące zachowań ludzi w określonych sytuacjach. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że zarówno w czasie pokoju jak i w czasie wojny mogą wystąpić na znacznych obszarach poważne zagrożenia dla zdrowia i życia ludności. W czasie pokoju zdarzają się awarie w zakładach przemysłowych lub katastrofy transportowe. W ich wyniku przedostają się do atmosfery substancje promieniotwórcze, trujące, groźne dla ludności będącej w zasięgu ich oddziaływania. Podobne zagrożenia stwarzają klęski żywiołowe.

 

Z A C H Ę C A M - P R Z E C Z Y T A J 

MOŻESZ OBRONIĆ SIĘ PRZED ZAGROŻENIAMI

LUB PRZYNAJMNIEJ ZMINIMALIZOWAĆ ICH SKUTKI

 

                                                                                                                      SZEF OBRONY CYWILNEJ WÓJTGMINY  

 

 

 

Cele i zadania obrony cywilnej

System alarmowy obrony cywilnej

Postępowanie po ogłoszeniu sygnałów alarmowych

Przygotowanie lokali, budynków mieszkalnych, gospodarczych, żywności, płodów rolnych i pasz do ochrony

Postępowanie w rejonach porażenia, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń

W przypadku awarii

Przygotowanie lokali, budynków mieszkalnych oraz postępowanie na wypadek wystąpienia klęsk żywiołowych

Pierwsza pomoc medyczna

Ochrona środowiska naturalnego

Uwaga


 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010